Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut OPS-u w Bielicach

S T A T U T

 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELICACH

 

 

 

 

 

§ 1.

 

 

 1.  

  Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Bielice.

 2.  

  Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Bielice.

 

 

 

§ 2.

 

 

 1.  

  Podstawowym celem Ośrodka jest udzielanie pomocy społecznej podopiecznym zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin zamieszkujących na terenie gminy umożliwiające im bytowanie w warunkach godnych człowieka.

 2.  

  Ośrodek realizuje zadania własne:

 1.  

  obligatoryjne:

 •  

  zapewnienie gorącego posiłku,

 •  

  udzielanie schronienia oraz przyznania ubrania,

 •  

  zapewnienie usług opiekuńczych.

 1.  

  fakultatywne:

 •  

  wypłatę innych zasiłków celowych.

 1.  

  Ośrodek realizuje zadania zlecone gminom, poprzez:

 1.  

  przyznawanie zasiłków stałych, stałych wyrównawczych i rent socjalnych,

 2.  

  przyznawanie zasiłków okresowych, zasiłków okresowych gwarantowanych i zasiłków jednorazowych,

 3.  

  realizację usług opiekuńczych specjalistycznych,

 4.  

  prowadzenie świadczeń dla kobiet,

 5.  

  zwrot środków pieniężnych na lekarstwa,

 6.  

  wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,

 1.  

  Ośrodek rozpatruje i przyznaje dodatki mieszkaniowe, stanowiące realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

 

§ 3.

 

 

 

1. Realizacja zdań własnych Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu Gminy.

 

2. Zadania zlecone finansowane są ze środków budżetu Państwa.

 

§ 4.

 

 

 

W wykonywaniu zadań określonych w § 2 Ośrodka współdziała z organizacjami społecznymi.

 

§ 5.

 

 

 1.  

  Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka, który jest odpowiedzialny za jego działalność.

 2.  

  Decyzje o zatrudnieniu i zwolnieniu Kierownika Ośrodka podejmuje Zarząd Gminy.

 3.  

  Służbowym zwierzchnikiem Kierownika i innych pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku jest Wójt Gminy.

 

§ 6.

 

 

 

Zadania i organizację wewnętrzną ( stanowiska pracy) wchodzących w skład Ośrodka ustala kierownik Ośrodka.

 

 

 

§ 7.

 

 

 

Z realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej Kierownik składa radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności i informuje o potrzebach w zakresie pomocy społecznej.

 

§ 8.

 

 

 

Sprawy nie uregulowane w niniejszym Statucie regulują odrębne przepisy szczegółowe

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 03-01-2020 12:17:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 06-08-2003
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 03-01-2020 12:17:06