Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr IX

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr IX/53/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2019 r. w sparwie zmian w budżetu gminy na 2019 r. 2019-11-05 11:29:13
dokument Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Gminy Bielice z dnia 31 paźdiernika 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2018 - 2032. 2019-11-05 11:48:40
dokument Uchwała Nr IX/55/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 paźdiernika 2019 r. w sparwie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujacych na terenie Gminy Bielice. 2019-11-05 11:51:15
dokument Uchwała Nr IX/56/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2019 r. w sparwie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2020 roku. 2019-11-05 11:53:38
dokument Uchwała Nr IX/57/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2019 r. w sparwie określenia wysokości stawek rocznych podatku od środków transportowych. 2019-11-05 11:58:58
dokument Uchwała Nr IX/58/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 paźdizernika 2019 r. w sparwie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bielice na lata 2019/2021. 2019-11-05 12:09:19
dokument Uchwała Nr IX/59/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 paźdiernika 2019 r. w sparwie utworzenia Palcówki Wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej. 2019-11-05 12:12:16
dokument Uchwała Nr IX/60/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 paźdiernika 2019 r. w sparwie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach. 2019-11-05 12:17:03
dokument Uchwała Nr IX/61/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 paźdiernika 2019 r. w sparwie przyjęcia " Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. " 2019-11-05 12:25:08
dokument Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2019 r. w sparwie wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II prowadzonej przez Gminę Bielice. 2019-11-05 12:35:27
dokument Uchwała Nr IX/63/19 rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2019 r. w sparwie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach.h 2019-11-05 12:37:22
dokument Uchwała Nr IX/64/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2019 r. w sparwie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzytania przez przewoźników z przytanków komunikacyjnych, których włścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice. 2019-11-05 12:39:50
dokument Uchwała Nr IX/65/19 Rady Gminy Bielice z dnoia 30 października 2019 r. w sparwie oceny aktulności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice. 2019-11-05 12:44:36