Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania i kompetencje stanowiska ds. inwestycji i remontów, gospodarki przestrzennej, drogownictwa

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. inwestycji i remontów, gospodarki przestrzennej, drogownictwa, należy w szczególności:

 1. W zakresie inwestycji i remontów:
 1. opracowywanie planów inwestycji oraz remontów w gminie i urzędzie,
 2. przygotowywanie dokumentacji technicznej i stosownych zezwoleń związanychz prowadzonymi przez gminę i urząd inwestycjami i remontami,
 3. realizacja i rozliczanie inwestycji gminnych,
 4. dokonywanie systematycznych przeglądów stanu technicznego gminnej infrastruktury technicznej, społecznej i transportowej,
 5. koordynowanie współpracy z sołectwami i gminnymi jednostkami organizacyjnymi, w zakresie inwestycji,
 6. nadzór nad konserwacją instalacji i sprawności technicznej urzędu,
 7. przeprowadzanie prac remontowych w urzędzie i obiektach użyteczności publicznej należących do gminy.

 

 1. W zakresie drogownictwa:
 1. prowadzenie ewidencji gminnych dróg,
 2. nadzór nad siecią dróg gminnych,
 3. przygotowywanie planów budowy i remontów dróg gminnych,
 4. nadzór nad budową i remontami dróg gminnych,
 5. organizacja zimowego utrzymania dróg i placów gminnych oraz nadzoru nad odśnieżaniem dróg publicznych na terenie gminy,
 6. wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych,
 7. prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic,
 8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

 1. W zakresie gospodarki przestrzennej:
 1. sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i jego zmian,
 2. sporządzanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego oraz jego zmian,

 1. przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych gminy,
 2. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
 3. koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych

do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 1. przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego,
 2. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 3. sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 4. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
 5. dokonywanie analiz w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu
 6. zagospodarowania przestrzennego,
 7. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 8. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 9. rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 11-09-2019 10:13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 05-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 11-09-2019 10:13:40