Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania i kompetencje Wójta

Do zakresu zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:

1)    kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2)    podejmowanie czynności w zakresie prawa pracy oraz wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu, Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy;
3)    udzielanie upoważnień pracownikom Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej oraz realizacji niektórych swoich zadań i kompetencji;
4)    wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej, zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego oraz kierowanie tymi sprawami;
5)    kontrolowanie i ocenianie wykonywania zadań obronnych przez organy, podmioty, jednostki organizacyjne i organizacje;
6)    organizowanie edukacji społeczeństwa, dotyczącej przygotowania obronnego oraz prowadzenie szkoleń i ćwiczeń obronnych;
7)    wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy;
8)    reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym oraz przed organami administracji rządowej;
9)    załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz wniosków i interpelacji (postulatów) radnych;
10)     przedkładanie na Sesję Rady sprawozdań z wykonywania Uchwał Rady;
11)     ogłaszanie oraz przedkładanie uchwał Rady Wojewodzie i RIO;  
12)     ogłaszanie uchwał Rady, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu;                   
13)     gospodarowanie funduszem płac;
14)     załatwianie skarg i wniosków;
15)     nadzorowanie realizacji budżetu Gminy;
16)     inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych na terenie Gminy;
17)     koordynowanie i opracowywanie projektów planów rozwoju gospodarczego Gminy;                                                                          
18)     zapewnienie przestrzegania prawa, czynności kancelaryjnych oraz terminowości wykonywanych zadań przez wszystkich pracowników komórek organizacyjnych Urzędu;
19)     okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników samodzielnych stanowisk, w celu uzgadniania ich współdziałania oraz realizacji zadań;
20)     rozstrzyganie sporów pomiędzy komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczących podziału zadań;
21)     udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
22)     przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
23)     poświadczanie własnoręczności podpisu w zakresie określonym w przepisach szczególnych;
24)     przyjmowanie oświadczeń majątkowych od Sekretarza, Skarbnika, Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy, osób zarządzających oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania                  w jego imieniu decyzji administracyjnych;
25)     wydawanie przepisów porządkowych w sprawach niecierpiących zwłoki i mogących zagrozić bezpieczeństwu i życiu;
26)     nadzór nad ochroną informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przekazywanych w Urzędzie;
27)     wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych;   
28)     rozpatrywanie skarg i wniosków na działalność pracowników Urzędu;        
29)     wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, uchwały Rady i Regulamin.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 11-09-2019 10:02:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 05-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 11-09-2019 10:02:53