Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania i kompetencje wspólne dla wszystkich stanowisk pracy

Do wspólnych zadań wszystkich stanowisk pracy w urzędzie należy, a w szczególności:

1) prowadzenie postępowania administracyjnego, przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych i podatkowych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

2) pomoc radzie, właściwym rzeczowo komisjom rady, jednostkom organizacyjnym gminy w wykonywaniu ich zadań;

3) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu gminy i sprawozdań z jego wykonania;

4) opracowywanie propozycji do strategii rozwoju gminy, planu inwestycyjnego, programów gospodarczych i budżetu;

5) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej;

6) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;

7) sporządzanie sprawozdań GUS, analiz i bieżącej informacji o realizacji powierzonych zadań;

8) przechowywanie i archiwizowanie akt;

9) stosowanie zasad dotyczących obiegu dokumentów, w tym również elektronicznego;

10) stosowanie obowiązujących przepisów prawa i procedur, między innymi: przestrzeganie i znajomość instrukcji kancelaryjnej, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy, Polityki Bezpieczeństwa, Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów bhp,  p.poż., ustaw o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych oraz innych aktów regulujących pracę urzędu;

11) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy;

12) podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych;

13) współdziałanie z jednostkami pomocniczymi gminy (sołectwami) i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie wykonywania ich zadań statutowych;

14) opracowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady oraz zarządzeń, regulaminów i niezbędnych instrukcji;

15) przygotowanie materiałów niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na interpelacje, zapytania i postulaty radnych, wystąpienia komisji Rady oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców;

16) zapewnienie przestrzegania informacji niejawnych;

17) wykonywanie określonych przez Wójta zadań związanych z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, samorządu terytorialnego, referendów, konsultacji i zebrań wiejskich;

18) współdziałanie z administracją rządową w zakresie prac zleconych związanych z obroną cywilną, sprawami obronnymi i zarządzaniem kryzysowym;

19) współdziałanie z referatem finansowym, stanowiskami pracy oraz z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego;

20) umacnianie obronności RP, przygotowywanie ludności i mienia narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w zakresie określonym w ustawach.

21) terminowe i rzetelne przekazywanie informacji w formie elektronicznej do zamieszczenia na BIP i stronę internetową urzędu w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych, ustawę o dostępie do informacji publicznej i rozporządzeń wykonawczych do ustaw.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 11-09-2019 10:01:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 22-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 11-09-2019 10:01:55