Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania i kompetencje OPS Bielice

Informacje podstawowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach

Siedziba: 74 - 202 Bielice, ul. Jana Pawła II 34

Tel: 564- 42- 28

Kierownik: Anna Kopacka

ZADANIA

na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku (Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz.414 z późniejszymi zmianami)

A. Zadania w zakresie pomocy społecznej:

 1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,

 2. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

 3. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

 4. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

 5. praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

B. Zadania własne z zakresu pomocy społecznej (gmina):

 1. prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,

 3. pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, w szczególności osób bezdomnych i innych, które nie mają żadnych źródeł utrzymania i nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym

 4. przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,

 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,

 6. inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikającej z rozeznanych potrzeb gminy.

C. Zadania własne z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym (gmina):

 1. udzielanie schronienia, posiłku niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym ,

 2. organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych,

 3. świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,

 4. udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

 5. udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

 6. praca socjalna,

 7. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

D. Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej,

 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych oraz zasiłków macierzyńskich.

 3. opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne ( na podstawie przepisów szczegółowych),

 4. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,

 6. przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego,

 7. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

 8. organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,

 9. zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 11-09-2019 09:57:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 05-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 11-09-2019 09:57:54