Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr Uchwał Rady Gminy Bielice kadencja VIII od 20.11.2018 do 12.02.2019

Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 20.11.2018 do 12.02.2019

Lp.

Numer uchwały

Uchwała w sprawie

Data podjęcia

Uwagi/zmiany

167

I/1/18 W sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Bielice

20.11.2018

 

 

168.

I/2/18 W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bielice. 20.11.2018  

169.

I/3/18 W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice 20.11.2018

 

170. I/4/18 W sprawie wyboru Przewodniczącego komisji Rewizyjnej rady gminy Bielice 20.11.2018

 

171. I/5/18 W sprawie powołania Komisji skarg i wniosków i petycji 20.11.2018  
172 I/6/18 W sprawie powołania Komisji Budżetu, rolnictwa i spraw gospodarczych rady gminy bielice oraz okreslenia zakresu jej działania. 20.11.2018

 

173

 

I/7/18

W sprawie powołania komisji ds. społecznych rady Gminy Bielice oraz określania zakresu jej dzialania. 20.11.2018

 

174. I/8/18 W sparawie powołania komisji doraźnej.    
175. II/9/18 Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszrze Gminy Bielice w 2019r. 39.11.2018

 

176. II/10/18 Określeni wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice w 2019r

29.11.2018

 

177. II/11/18 Określania stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2019r. 29.11.2019

 

178. II/12/18 Ustanowienia wieloletniego programu oslonowego w zakresie dożywiania " Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023 29.11.2018

 

179 II/13/18 Określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłków, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zkup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim, rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. 29.11.2018

 

180. II/14/18 Podwyższania kryterium dochodowego uprawniającego do przyzniania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, swiadczenia pieniżnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywnośi oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Rady Ministrów z dnia 15.10.2018r. w sprawie ustanowienia wiloletniego rządowego programu " posiłek w szkole i w domu na lata 2018-2023 29.11.2018

 

144 XXVII/144/18 zmieniajaca Uchwałę w sprawie wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 31.01.2018

 

181. II/15/18 Przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3. ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie na 2019r. 29.11.2018

 

182. II/16/18 Wyrażania zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym budynku nr 34a położonego przy ulicy Jana Pawła II w Bielicach wraz z przynależym gruntem. 29.11.2018

 

183. II/17/18 Przeznaczenia do sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działaka nr 259/11 o pow. 0,0052 ha położona w obrębie geodezyjnym Chabowo, gmina Bielice 29.11.2018

 

184. II/18/18 W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice. 29.11.2018

 

185. III/19/18 W sprawie zmian budżetu Gminy w 2018r. 28.12.2018r.

 

186. III/2018 W sparwie zmian wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2018-2023 28.12.2018

 

187. III/21/18 W sparwie uchawalenia budżetu Gminy bielice na rok 2019. 28.12.2018

 

188. III/22/18 W sparwie Wieloletniej Prognozy Fianansowej Gminy Bielice na lata 2019-2032. 28.12.2018

 

189. III/23/18 W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r. dla gminy Bielice 285.12.2018

 

190. III/24/18 Zmieniająca uchwałę nr VI/26/15 Rady gminy bielice z dnia 01.06.2015 28.12.2018

 

191. III/25/18  zamawiająca Uchwałę nr XII/67/12 Rady Gminy Bielice z dnia 29.02.2012 28.12.2018

 

192. III/26/18 Powołania delegata do Komunalnego Związku Celowego gmin Pomorza Zachodniego " POMERANIA" 28.12.2018  
193. III/27/18 W sparwie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2019. 28.12.2018

 

194. III/28/18 Zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady Gminy Bielice na rok 2019. 285.12.2018

 

195. IV/29/19 W sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewiatlizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023. 12.02.2019

 

196. IV/30/19 W sparwie wezwania autorów pisma z dnia 31.01.2019r. do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do uzupełniania jego braków. 12.02.2019

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

         

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 18-02-2019 12:03:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 18-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 18-02-2019 12:03:10