Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W.120.2019 Zarzadzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument W.120.1.2019 Zarzadzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2019 rok. 2019-01-22 14:42:24
dokument W.120.2.2019 Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 13.02.2019r. w sprawie upoważnienie pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowdzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dotyczących postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych. 2019-02-20 08:09:24
dokument W.120.3.2019 Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 13.02.2019r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowdzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dot. ustalenia prawa do korzystania z programu dla rodzin wielodzietnych. 2019-02-20 08:16:52
dokument W.120.4.2019 Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 13.02.2019r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy bielice dotyczących realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. 2019-02-20 08:19:48
dokument W.120.5.2019 Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 13.02.2019 w sprawie upoważnienie pracownika Ośrodka Pomocy Spolcznej w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dotyczących postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 2019-02-20 08:23:10
dokument W.120.6.2019 Zarzadzenie nr 6/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 13.02.2019 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dotyczących przeprowdzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego. 2019-02-20 08:27:01
dokument W.120.7.2019 Zarzadzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. 2019-02-28 12:29:59
dokument W.120.8.2019 Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zmain w budzecie i układzie wykonawczym na 2019r. 2019-02-28 12:38:23
dokument W.120.9.2019 Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy bielice z dnia 12 marca 2019r. W sprawie: ustalenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach. 2019-03-13 10:11:45
dokument W.120.10.2019 Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 marca 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek za nejem poszczególnych świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Bielice. 2019-03-27 09:37:59
dokument W.120.11.2019 Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. 2019-04-02 13:25:49
dokument W.120.12.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. 2019-04-04 11:50:03
dokument W.120.13.2019 Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. 2019-04-15 09:16:10
dokument W.120.14.2019 Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". 2019-04-18 14:07:26
dokument W.120.15.2019 Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia postepowań w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem" 2019-04-18 14:12:14
dokument W.120.16.2019 Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Gminy Bielice z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-04-25 14:21:50
dokument W.120.17.2019 Zarzadzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2019r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-05-06 14:26:44
dokument W.120.18.2019 Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. 2019-05-17 11:48:20
dokument W.120.19.2019 Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-05-17 11:50:52
dokument W.120.20.2019 Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-05-20 08:37:40
dokument W.120.21.2019 Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wyknonawczym na 2019 r. 2019-05-29 09:49:28
dokument W.120.22.2019 Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji. 2019-06-05 13:56:51
dokument W.120.23.2019 Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Święta Plonów w dniu 14 czerwca 2019 r. w miejscowości Swochowo. 2019-06-24 07:50:31
dokument W.120.24.2019 zarzadzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach. 2019-06-26 13:27:55
dokument W.120.25.2019 Zarządzenie NR 25/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. 2019-06-28 13:18:02
dokument W.120.26.2019 Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sparwie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2019-2032. 2019-07-04 13:21:16
dokument W.120.27.2019 Zarzadzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-07-04 13:23:33
dokument W.120.28.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie udzilenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sparwach o przyznanie świadczenia wychowaczego. 2019-07-17 08:08:56
dokument W.120.29.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieliach do prowadzenia postępowania w zakresie świadczenia wychowaczego. 2019-07-17 08:11:34
dokument W.120.30.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-07-24 13:28:02
dokument W.120.31.2019 Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 lipca 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-07-24 13:30:03
dokument W.120.32.2019 Zarzadzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-07-24 13:31:47
dokument W.120.33.2019 Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bielice. 2019-07-29 09:26:11
dokument W.120.34.2019 W sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego prztargu nieograniczonego na sprzedaż neruchomości położonej w obrębie geodeyjnym Parsów. 2019-07-29 09:28:54
dokument W.120.35.2019 Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 29.07.2019r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy w Bielicach 2019-08-09 08:56:50
dokument W.120.36.2019 Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 29.07.2019r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargów oraz regulaminu jej pracy 2019-08-09 09:00:32
dokument W.120.37.2019 Zarządzenia Nr 37/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzytania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Bielice. 2019-08-19 08:34:17
dokument W.120.38.2019 Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 13.08.2019r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego autobusów szkolnych 2019-08-13 11:26:14
dokument W.120.39.2019 Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sparwie powołania stałej komisjhi do przeprowadzenia przetargów i rokowań na sprzedaż, wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości. 2019-08-26 14:32:53
dokument W.120.40.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 rok . 2019-08-29 12:13:32
dokument W.120.41.2019 Zarzadzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-08-29 12:15:07
dokument W.120.42.2019 Zarzadzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 28 sirpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-08-29 12:16:58
dokument W.120.43.2019 Zarządzenie nr 43/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sparwie ustanowienia regulaminu i zasad wydatkownia funduszu sołeckiego oraz określenia podstawowych druków związanych z funduszem sołeckim w Gminie Bielice. 2019-10-15 12:21:43
dokument W.120.44.2019 Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 września 2019 r. w sprawie ustalenia warunków nabywania na własność urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestora zewnętrznego z własnych środków na terenie Gminy Bielice. 2019-09-13 12:17:26
dokument W.120.45.2019 Zarzadzenie nr 45/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 16.09.2019 r. w sparwie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach na rok szkolny 2019/2020 2019-09-17 12:44:29
dokument W.120.46.2019 Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 17.09.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 2019-09-17 12:56:44
dokument W.120.47.2019 Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przygotowania materiałów do opracowania procedury projektu budżetu na 2020 rok. 2019-09-17 13:04:34
dokument W.120.48.2019 Zarzadzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sparwie przeznaczenia do sprzedaży w drodze dtugiego ustnego przetargu nieograniczonego autobusu szkolnego. 2019-09-26 11:07:07
dokument W.120.49.2019 Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 września 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-10-01 10:52:34
dokument W.120.50.2019 Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 września 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-10-01 11:08:53
dokument W.120.51.2019 Zarzadzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 września 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-10-02 12:00:16
dokument W.120.52.2019 Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 września 2019 t. w sparwie powołania komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego i poprawnego wydatkowania środków oraz określania zasad działania komisji. 2019-10-08 08:29:04
dokument W.120.53.2019 Zarzadzenie Nr 53/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 8 października 2019 r. w sparwie ogłoszenia drugiego ustanego prztargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bielice. 2019-10-08 08:31:26
dokument W.120.54.2019 Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 października 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-10-15 12:28:33
dokument W.120.55.2019 zarzadzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 10 października 2019r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-10-15 12:32:10
dokument W.120.56.2019 Zarządzenie nr 56/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 października 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-10-15 12:38:28
dokument W.120.57.2019 Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sparwie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplnarnego ds. Przecwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 2019-10-15 12:51:07
dokument W.120.58.2019 Zarzadzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 października 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-10-25 11:40:03
dokument W.120.59.2019 Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 paźdiernika 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. 2019-10-31 11:57:25
dokument W.120.60.2019 zarządzenie nr 60/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 30października 2019 r. w sparwie zmianw budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-11-04 12:02:23
dokument W.120.61.2019 Zarzadzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy bielice w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-11-05 13:20:37
dokument W.120.62.2019 Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 05.11.2019 r. w sprwie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sparwie ustalenia statutów sołectw. 2019-11-05 13:23:11
dokument W.120.63.2019 Zarządzenia Nr 63/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 listopada 2019r. w sparwie powołania komisji inwenteryzacyjnej do przeprowadzenia inweteryzacji materiałów bibliotecznych oraz środków nietrwałych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach. 2019-11-08 10:49:53
dokument W.120.65.2019 Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 listopada 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-11-20 08:57:37
dokument W.120.66.2019 zarzadzenie Nr 66/2019 Wójta gminy bielice z dnia 19 listopada 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-11-20 09:01:32
dokument W.120.67.2019 ZARZĄDZENIE NR 67/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów bibliotecznych, środków trwałych oraz środków nietrwałych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach. 2019-11-21 09:56:43
dokument W.120.68.2019 Zarządzenie nr 68/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 listopada 2019 roku w sparwie przeznaczenia do sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego autobusu szkolnego. 2019-11-27 11:41:31
dokument W.120.69.2019 Zarzadzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-12-04 09:07:56
dokument W.120.70.2019 Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-12-04 09:13:24
dokument W.120.71.2019 Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 grudnia 2019r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. 2019-12-12 10:24:24
dokument W.120.72.2019 Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 grudnia 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-12-16 14:03:55
dokument W.120.73.2019 Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 grudnia 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. 2019-12-16 14:07:30
dokument W.120.74.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2019r. w sparwie określenia wzoru umowy określającej warunki organizacyjno - finansowe działalności oraz program działania instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach. 2019-12-31 13:19:41
dokument W.120.75.2019 zarządzenie nr 75/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie powołania Dyrektora samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach. 2019-12-31 12:08:04
dokument W.120.76.2019 Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2019r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. 2020-01-07 14:13:40
dokument W.120.77.2019 Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy bielice z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. 2020-01-07 14:15:49
dokument W.120.78.2019 zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy bielice z dnia 31 grudnia 2019r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. 2020-01-07 14:21:25