Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W.0050.2019 zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
W.0050.1.2019 Zarządzenia Nr 1/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019r. 2019-01-22 14:31:02
W.0050.2.2019 Zarzadzenie Nr 2 Wójta gminy Bielice z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw Gminy Bielice. 2019-01-22 14:34:02
W.0050.4.2019 Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 26.02.2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach. 2019-02-26 11:07:55
W.0050.5.2019 Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 26.02.2019r. w sprawie powołania składu Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach. 2019-02-26 11:12:44
W.0050.6.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 07 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 247 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019r. 2019-03-07 12:19:25
W.0050.7.2019 Zarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 marca 2019r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacynej. 2019-03-11 07:55:30
W.0050.8.2019 Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 marca 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Grzegorek. 2019-03-20 08:08:23
W.0050.9.2019 Zarządenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2019 roku z zakresu edukacji, wypoczynku dzieci i młodzieży. 2019-03-27 13:29:57
W.0050.10.2019 Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 marca 2019r. w sprawie ustalenia konkursu gminnego w trakcie organizacji 2019-03-28 14:22:49
W.0050.11.2019 Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 03.04.2019r. w sprawie zmainy Regulaminu pracy. 2019-04-04 11:54:37
W.0050.12.2019 Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 08.04.2019r. 2019-04-08 08:27:12
W.0050.13.2019 Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 2019-04-15 08:52:06
W.0050.14.2019 Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 19 kwietnia 2019r. 2019-04-17 08:45:46
W.0050.15.2019 Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego informatycznej obsługi przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europoejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. 2019-04-25 11:25:48
W.0050.16.2019 Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 kwietnia 2019r. w sparwie ustalenia dnia 02 maja 2019 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach. 2019-04-25 11:29:19
W.0050.17.2019 zarzadzenie Nr 17/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 kwietnia 2019 r. w sprwie powołania komisji inwenteryzacyjnej. 2019-06-13 08:43:09
W.0050.18.2019 Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie skróconego czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami. 2019-06-13 08:44:59
W.0050.19.2019 zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 czerwca 2019r. w sparwie ustalenia kalkulacji kosztu przeprowadzenia rodzinnnego wyawiadu środowiskowego oraz opracowania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 2019-06-14 09:31:25