Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W.0050.2019 zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument W.0050.1.2019 Zarządzenia Nr 1/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019r. 2019-01-22 14:31:02
dokument W.0050.2.2019 Zarzadzenie Nr 2 Wójta gminy Bielice z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw Gminy Bielice. 2019-01-22 14:34:02
dokument W.0050.3.2019 Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie ustelania regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Bielicach 2019-08-09 09:03:19
dokument W.0050.4.2019 Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 26.02.2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach. 2019-02-26 11:07:55
dokument W.0050.5.2019 Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 26.02.2019r. w sprawie powołania składu Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach. 2019-02-26 11:12:44
dokument W.0050.6.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 07 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 247 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019r. 2019-03-07 12:19:25
dokument W.0050.7.2019 Zarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 marca 2019r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacynej. 2019-03-11 07:55:30
dokument W.0050.8.2019 Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 marca 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Grzegorek. 2019-03-20 08:08:23
dokument W.0050.9.2019 Zarządenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2019 roku z zakresu edukacji, wypoczynku dzieci i młodzieży. 2019-03-27 13:29:57
dokument W.0050.10.2019 Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 marca 2019r. w sprawie ustalenia konkursu gminnego w trakcie organizacji 2019-03-28 14:22:49
dokument W.0050.11.2019 Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 03.04.2019r. w sprawie zmainy Regulaminu pracy. 2019-04-04 11:54:37
dokument W.0050.12.2019 Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 08.04.2019r. 2019-04-08 08:27:12
dokument W.0050.13.2019 Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 2019-04-15 08:52:06
dokument W.0050.14.2019 Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 19 kwietnia 2019r. 2019-04-17 08:45:46
dokument W.0050.15.2019 Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego informatycznej obsługi przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europoejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. 2019-04-25 11:25:48
dokument W.0050.16.2019 Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 kwietnia 2019r. w sparwie ustalenia dnia 02 maja 2019 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach. 2019-04-25 11:29:19
dokument W.0050.17.2019 zarzadzenie Nr 17/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 kwietnia 2019 r. w sprwie powołania komisji inwenteryzacyjnej. 2019-06-13 08:43:09
dokument W.0050.18.2019 Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie skróconego czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami. 2019-06-13 08:44:59
dokument W.0050.19.2019 zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 czerwca 2019r. w sparwie ustalenia kalkulacji kosztu przeprowadzenia rodzinnnego wyawiadu środowiskowego oraz opracowania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 2019-06-14 09:31:25
dokument W.0050.20.2019 Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia konkursów gminnych z okazji obchodów "Święta Plonów - Swochowo 2019 " 2019-06-24 07:47:39
dokument W.0050.21.2019 Zarządzenie Nr 21/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 czerwca 2019 r. 2019-06-25 13:39:12
dokument W.0050.22.2019 Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy, kierownika jednostki organizacyjnej na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2019-07-02 13:59:54
dokument W.0050.23.2019 Zarządzenie Nr 23/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 lipca 2019 r w sprawie skróconego czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami. 2019-07-25 12:10:05
dokument W.0050.24.2019 Zarządzenie Nr 24/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 lipca 2019 r. w sparwie skróconego czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami. 2019-07-29 09:37:43
dokument W.0050.25.2019 Zarządzenie Nr 25/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 lipca 2019 r. w sparwie skróconego czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami. 2019-07-29 09:38:34
dokument W.0050.26.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie skróconeg czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami. 2019-07-30 11:13:02
dokument W.0050.27.2019 Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sparwie dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy , Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach. 2019-08-19 08:26:56
dokument W.0050.28.2019 Zarządzenie Nr 28/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2018 r. 2019-08-19 08:31:00
dokument W.0050.29.2019 Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Bielicve z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sparwie powołania Komisji do przeprowadzenie konkursu gminnego "Najładniejszy Wieniec" 2019-08-26 14:29:45
dokument W.0050.30.2019 Zarządzenie Nr 30/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie skróconego czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami. 2019-08-28 12:29:53
dokument W.0050.31.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sparwie skróconego czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami. 2019-08-29 11:43:24
dokument W.0050.32.2019 Zarządzenie Nr 32/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bielice. 2019-09-23 13:38:56
dokument W.0050.33.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie obsługi Gminy Bielice i jej jednostek organizacyjnych oraz wyznaczenia Koordynatora dla Urzędu Gminy Bielice. 2019-09-23 13:42:53
dokument W.0050.34.2019 zazrądzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 16.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych rónowartości kwoty 30 000 euro. 2020-04-29 10:24:08
dokument W.0050.35.2019 zarzadzenie Nr 35/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 października 2019 r. w sparwie obsługi platformy ePUAP założonego do obsługi Gminy Bielice i jej jednostek organizacyjnych oraz wyznaczenia Koordynatora dla Urzędu Gminy Bielice. 2019-10-23 09:35:55
dokument W.0050.36.2019 Zarządzenia Wójta Gminy Bielice Nr 36/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sparwie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństaw Informacji oraz Instrukcji zarzadzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bielice. 2019-10-31 11:53:18
dokument W.0050.37.2019 Zarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 paźdiernika 2019 r. w sparwie skróconego czasu pracy. 2019-10-31 11:55:10
dokument W.0050.38.2019 zarzadzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 listopada 2019 r. w sparwie wprowadzenia Polityki Kluczy w Urzędzie Gminy Bielice. 2019-11-05 13:34:58
dokument W.0050.39.2019 Zarządzenie Nr 39/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia konkursu gminnego z okazji ?Jarmarku Bożonarodzeniowego 2019r.? 2019-11-21 09:58:04
dokument W.0050.41.2019 Zarządzenie nr 41/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 grudnia 2019r. w sparwie skróconego czasu pracy. 2019-12-23 10:45:37
dokument W.0050.42.2019 Zarządzenienr 42/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2019 r. w sparwie dnia wolnego od pracy w 2019 r. dla pracwników Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach. 2019-12-23 10:48:38
dokument W.0050.43.2019 zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie skróconego czasu pracy. 2019-12-31 08:22:13
dokument W.0050.44.2019 Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia wspólnej obsługi instytucji kultury prowadzonej przez Gminę Bielice. 2020-03-10 08:26:42