Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr II

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2019 roku 2018-12-10 12:28:22
dokument Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2019. 2018-12-10 12:29:04
dokument Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2019 rok. 2018-12-10 12:29:37
dokument UCHWAŁA Nr II/12/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019 ? 2023 2018-12-10 12:30:10
dokument Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023. 2018-12-10 12:33:44
dokument Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023. 2018-12-10 12:30:41
dokument UCHWAŁA NR II/ 15/18 RADY GMINY BIELICE z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.". 2018-12-10 12:42:28
dokument Uchwała Nr II/16/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym budynku nr 34a, położonego przy ulicy Jana Pawła II w Bielicach wraz z przynależnym gruntem 2018-12-10 12:36:15
dokument Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 295/11 o pow. 0,0052 ha położona w obrębie geodezyjnym Chabowo, gm. Bielice 2018-12-10 12:31:18
dokument Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice. 2018-12-10 12:31:50