Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej

ZAWIADOMIENIE

     Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice na dzień 27 listopada 2018 r./wtorek /na godz.10.00.

Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielice.

Projekt posiedzenia komisji przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

      3. Zgłaszanie zmian do porządku komisji.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

    1/ obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2019 roku,

2/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2019,

    3/ określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2019 rok,

    4/ ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

    5/ określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

   6/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania  nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

    7/przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.",

   8/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym    budynku nr 34a, położonego przy ulicy Jana Pawła II w Bielicach wraz z przynależnym gruntem,

   9/przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego  nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka   nr 295/11 o pow. 0,0052 ha położona w obrębie geodezyjnym Chabowo, gm. Bielice,

  10/ ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice.

5. Zaopiniowanie spraw bieżących oraz informacje.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

                                                                                       Przewodniczący Komisji

                                                                                                Andrzej Skiba

                                                                                           

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 23-11-2018 15:07:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 23-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 23-11-2018 15:07:16