Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXII/166/06 Rady Gminy Bielice z dnia 26 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.


U C H W A Ł A Nr XXXII/166/06

R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 26 maja 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zm./

oraz § 3 , 7, 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich/Dz. U. Nr 146, poz.1223 ,z 2006 r. Nr 39,poz.272 / Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/89/04 Rady Gminy Bielice z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy , § 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 1. Ustala się dla Jana Stefana Adamskiego - Wójta Gminy Bielice wynagrodzenie w kwocie 6.444,-zł. miesięcznie , na które składają się :

1/ wynagrodzenie zasadnicze - 3.600,- zł.

2/ dodatek funkcyjny - 1.200, -zł.

3/ dodatek specjalny 20%wynagrodzenia

zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 960,- zł.

4/ dodatek stażowy 19%,który wzrasta

każdego roku o 1% z dniem

1 września aż do osiągnięcia 20% - 684 ,-zł.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

U Z A S A D N I E N I E

Obowiązujące wynagrodzenie zasadnicze nie odpowiada określonemu w rozporządzeniu Rady Ministrów dot. wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin .... /Dz.U z 2006 r. Nr 39,poz.272/ gdyż najniższe wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2006 roku dla Wójtów w gminach do 15 tys. mieszkańców ustawowo określono od 3.450,-zł. - 4.630,-zł / a wynagrodzenie zasadnicze Wójta ustalone przez Radę Gminy Bielice wynosi 3.400,-zł.które nie odpowiada najniższemu wynagrodzeniu , od którego liczony jest dodatek stażowy i dodatek specjalny natomiast dodatek funkcyjny ww rozporządzeniu określono od 1.080 do 1550zł,. a uchwalony przez Radę Gminy dodatek funkcyjny wynosi 1060,-zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 01-06-2006 11:58:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 01-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 01-06-2006 11:58:43