Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161/3 o pow. 5,0623 ha położonej w obrębie geodezyjnym  Będgoszcz, gmina Bielice.

                                                                                                       

 

                                                                                                        Projekt

Uchwała Nr …………….

Rady  Gminy  Bielice

z dnia 28 marca 2018 r.

 

 

 

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161/3 o pow. 5,0623 ha położonej w obrębie geodezyjnym  Będgoszcz, gmina Bielice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2018 poz. 121 ze zm.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161/3  o pow. 5,0623  ha położona w obrębie geodezyjnym  Będgoszcz, gmina Bielice.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Działka nr  161/3 o pow. 5,0623 ha położona jest w obrębie geodezyjnym Będgoszcz przy drodze krajowej nr 10 w okolicy jeziora Będgoszcz.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice uchwalonego Uchwałą XXI/98/12 nr Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012 r., część działki oznaczona jest symbolem RZ – użytki zielone, część działki nr 161/3, obręb Będgoszcz, gm. Bielice,  znajduje się w strefie lokalizacji funkcji rekreacji i sportu z towarzyszącymi usługami bez możliwości lokalizacji indywidualnej zabudowy mieszkalnej i rekreacyjnej.

Część działki 161/3 objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Będgoszcz, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Nr VIII/58/03  z dnia 06 listopada 2003 r., część ta oznaczona jest symbolem B-21.TS-4 – tereny urządzeń turystycznych, sportowych i rekreacyjnych w szczególności ośrodek wypoczynku świątecznego, przeznaczając obszar pod pole golfowe

Ponadto działka 161/3 znajduje się w specjalnym obszarze ochrony siedlisk (SOO) Doliny Płoni i Jeziora Miedwie – PLH 320006 i w obszarze specjalnej ochrony ptaków (OSO) – jezioro Miedwie i okolice – PLB 320005 oraz w otulinie szczecińskiego parku krajobrazowego „Puszcza Bukowa”

 

W związku ze złożonym wnioskiem o kupno działki nr 161/3 przedkładam do rozpatrzenia projekt uchwały. W załączeniu mapka z usytuowaniem  w/w działki.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 21-03-2018 14:09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Rutkowska 21-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 21-03-2018 14:09:38