Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice

ZAWIADOMIENIE


 
Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Bielice na dzień 28 marca 2018 roku/środa / na godz.10.00.
Miejsce sesji : sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.
Porządek sesji przedstawia się następująco :
1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 
2.Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy Bielice.
3.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
4.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za rok 2017
 oraz przedstawienie potrzeb pomocy społecznej na rok 2018.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu  wspierania rodziny za rok 2017
 oraz  potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2018.
6.  Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli w zakresie delegacji służbowych pracowników Urzędu Gminy Bielice i radnych w roku 2017 oraz wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez kierownictwo urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bielice za rok 2017.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od 31 stycznia 2018 roku do dzisiejszej sesji.
9. Sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na dwóch ostatnich sesjach  Rady Gminy Bielice do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały  w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały  w sprawie zasad udzielania
 „Stypendium Wójta Gminy Bielice”.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały  w sprawie  przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice. 
14.  Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały  w sprawie  zmian budżetu gminy w 2018 r.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2018-2032.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały  w sprawie  niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2019 rok.
17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161/3 o pow.5,0623 ha położonej w obrębie geodezyjnym Będgoszcz, gmina Bielice.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
19. Wolne wnioski i zapytania. 
20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady 

Piotr Wilczyński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 21-03-2018 13:56:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Wilczyński 21-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 21-03-2018 13:56:09