Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W.0050.2018 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument W.0050.1.2018 Zarządzenie Ne 1/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Bielice, Gminnej Biblioteki Publicznej za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018 r. 2018-01-29 10:52:23
dokument W.0050.2.2018 Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykorzystania prac społecznie użytecznych na 2018 r. 2018-01-29 10:53:49
dokument W.0050.3.2018 Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2018-01-29 10:54:43
dokument W.0050.4.2018 Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2018 rok 2018-01-29 10:55:44
dokument W.0050.5.2018 Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najładniejszą tradycyjną pisankę wielkanocną" 2018-02-21 13:41:45
dokument W.0050.6.2018 Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach 2018-03-05 11:44:55
dokument W.0050.7.2018 Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie odwołania konkursu na "Najładniejszą tradycyjną pisankę wielkanocną" 2018-03-16 15:01:41
dokument W.0050.8.2018 Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 06 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2018-04-18 13:08:33
dokument W.0050.9.2018 Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania i realizacji kampanii pt. "Dopalacze-powiedz stop!-2018" oraz kampanii "Przeciw pijanym kierowcom" na terenie Gminy Bielice w okresie od 17 kwietnia do 15 grudnia 2018 r. 2018-04-18 13:24:03
dokument W.0050.10.2018 Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu o udzielanie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro 2018-11-19 13:17:21
dokument W.0050.11.2018 Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku 2018-04-24 10:17:57
dokument W.0050.15.2018 Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku. 2018-05-22 13:08:33
dokument W.0050.17.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu 2018-06-05 09:11:57
dokument W.0050.18.2018 Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia konkursów gminnych z okazji obchodów "Święta Plonów - Bielice 2018" 2018-06-13 11:37:00
dokument W.0050.22.2018 Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice 2018-08-01 12:12:57
dokument W.0050.23.2018 Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów 2018-08-01 12:14:47
dokument W.0050.25.2018 Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 08 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów 2018-08-08 12:11:04
dokument W.0050.27.2018 Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice 2018-10-18 09:42:12
dokument W.0050.29.2018 Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2018-11-19 13:31:35
dokument W.0050.30.2018 Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2018-11-28 13:10:55
dokument W.0050.31.2018 Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Bielice 2018-12-06 13:34:56
dokument W.0050.32.2018 Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach. 2018-12-07 10:30:13
dokument W.0050.33.2018 Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2018-12-13 14:08:01
dokument W.0050.34.2018 Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bielice. 2019-06-11 15:03:15
dokument W.0050.35.2018 zarzadzenie Nr 35/18 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Pani Alinie Pluta- zastępcy Wójta Gminy Bielice. 2019-06-13 13:31:11
dokument W.0050.36.2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2018 r. w sparwie wyznaczenia przez Wójta osoby zastępującej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta. 2019-11-22 13:33:39