W.120.2018 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym