Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVI/139/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2018

UCHWAŁA Nr XXVI/139/17
RADY GMINY BIELICE
z dnia 28 grudnia 2017 r.
 

 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2018.
 

   Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594,poz.645, poz.1318 ) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na  rok 2018 stanowiące załączniki od nr 1 - 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                        Przewodniczący Rady
                                                                   Piotr Wilczyński


                     Załącznik Nr 1 do Uchwały 
                            Nr XXVI/139/17
                                               Rady Gminy Bielice
                                                                                                                                                        z dnia 28 grudnia 2017 r.

                   Plan pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych na rok 2018 

I kwartał
1/ Spotkanie z przedstawicielami Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie i Rady Powiatowej ZIR w Pyrzycach, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Pyrzyce oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Szczecin. 
2/ Spotkanie z Zarządem Gminnej Spółki Wodnej w Bielicach. 

II kwartał
1/ Posiedzenie z przedstawicielami kół łowieckich działających na terenie gminy Bielice i Nadleśnictwa Gryfino.
2/ Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielice za rok 2017. 
3/ Opinia w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Bielice za rok 2017.

III kwartał
Przeanalizowanie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.

IV kwartał
Spotkanie ze Starostą Pyrzyckim na temat stanu dróg powiatowych na terenie gminy Bielice i zamierzeń powiatu w tym zakresie.
Poza tym, Komisja będzie opiniowała projekty uchwał przed każdą sesją Rady Gminy Bielice.
Termin oraz tematyka posiedzeń zawarta w planie pracy, może ulec zmianie.

 

Załącznik Nr 2  do Uchwały 
Nr XXVI/139/17
Rady Gminy Bielice
z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN PRACY KOMISJI ds SPOŁECZNYCH na rok 2018


 
I kwartał
1/ Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach za rok 2017.
2/ Informacja na temat świadczenia usług zdrowotnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielicach.

II kwartał
1/Spotkanie z Zarządem Klubu Sportowego "UNIA" Swochowo i ocena działalności sportowej na terenie gminy Bielice za rok 2017 i potrzeby na 2018 rok.
2/Zapoznanie się z arkuszami organizacyjnymi Szkoły Podstawowej w Bielicach na rok szkolny 2018/2019.

III kwartał
1/ Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń działającymi na terenie gminy Bielice na temat prowadzonej działalności.
2/ Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej na temat realizowanych zadań własnych i problemów w tym zakresie. 

IV kwartał
1/ Podsumowanie działalności świetlic na terenie gminy Bielice w roku 2018. 

Poza tym Komisja ds Społecznych przed sesjami będzie opiniowała projekty uchwał przedłożone do rozpatrzenia Radzie Gminy Bielice.
Plan pracy może ulec zmianie, w miarę występujących potrzeb. 
 

 

Załącznik Nr 3  do Uchwały 
          Nr XXVI/139/17        
Rady Gminy Bielice
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ na rok 2018 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bielice oprócz opiniowania projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji przeprowadzi kontrole w zakresie :
I kwartał 
Delegacji służbowych pracowników Urzędu Gminy Bielice i radnych w roku 2017 oraz wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez kierownictwo Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bielice za rok 2017.

II kwartał 
1. Kontrola kosztów najmu świetlic wiejskich i sposobu ich rozliczania przez Urząd Gminy Bielice w roku 2017.
2. Dokonanie analizy wykonania budżetu gminy Bielice za rok 2017 i opracowanie
wniosku w sprawie absolutorium.
III kwartał
Kontrola poniesionych kosztów finansowych przez Gminę Bielice na modernizację oczyszczalni ścieków w Bielicach.

IV kwartał 
Kontrola w zakresie sprzedaży mienia komunalnego od 2016 roku


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 03-01-2018 10:01:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alina Pluta 03-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 03-01-2018 10:01:37