Uchwały Rady Gminy Bielice za 2017 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXVI/130/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2018 2018-01-04 14:51:06
Uchwała Nr XXVI/131/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2018-2023 2018-01-04 14:56:30
Uchwała Nr XXVI/132/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. 2018-01-04 14:58:21
Uchwała Nr XXVI/133/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025 2018-01-03 09:43:01
Uchwała Nr XXVI/134/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023 2018-01-03 09:44:58
Uchwała Nr XXVI/135/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów 2018-01-03 09:49:06
Uchwała Nr XXVI/136/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych 2018-01-03 09:50:58
Uchwała Nr XXVI/137/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice 2018-01-03 09:53:09
Uchwała Nr XXVI/138/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2018 2018-01-03 09:57:42
Uchwała Nr XXVI/139/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2018 2018-01-03 10:01:37