Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/144/05 Rady Gminy Bielice z dnia 1 grudnia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym


UCHWAŁA Nr XXVII/144/05

RADY GMINY BIELICE

z dnia 1 grudnia 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1419) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826 i z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) w związku z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 5, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1. W załącznikach od nr 1 do nr 3 do uchwały Nr XVII/103/04 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wprowadza się następującą zmianę:

- w pozycjach dotyczących zaokrąglania kwot należnego podatku wyrazy „dziesiątek groszy” zastępuje się wyrazem „złotych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomor- skiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 25-01-2006 14:30:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 25-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 25-01-2006 14:30:51