Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVI/143/05 Rady Gminy Bielice z dnia 26 października 2005r. w sprawie przeniesienia praw majątkowych


U C H W A Ł A Nr XXVI/143/05

R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 26 października 2005r.

w sprawie przeniesienia praw majątkowych

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz. U. z 2001 Nr 142,poz.1591 z późn.zm/, w związku z art. 66 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm./ Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§1. Akceptuje się przeniesienie praw majątkowych/prawa użytkowania wieczystego/ mienia komunalnego PKP Spółki Akcyjnej nas rzecz gminy Bielice zgodnie z ugodą z dnia 17 sierpnia 2005 roku dotyczących następujących nieruchomości oznaczonych numerami działek:

1/ 113/1 obręb Stare Chrapowo o pow.0,3546 ha

2/ 114/1 obręb Stare Chrapowo o pow.0,4656 ha,

3/ 115/1 obręb Stare Chrapowo o pow. 0,1930 ha

4/ 116/1 obręb Stare Chrapowo o pow. 0,1587 ha

5/ 66 obręb Stare Chrapowo o pow. 3,3527 ha .

6/ 114 obręb Linie o pow. 3,9305 ha

7/ 323 obręb Bielice o pow. 0,7824 ha

8/ 323/1 obręb Bielice o pow.0,1275 ha

9/ 324 obręb Bielice o pow.0,3983 ha

10/ 500 obręb Bielice o pow. 2,1809 ha

11/ 498 obręb Bielice o pow. 3,7916 ha

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W związku z zaległościami PKP S.A. z tytułu podatku od nieruchomości za okres od kwietnia 2003 roku do sierpnia 2005 roku podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania należnych Gminie Bielice zobowiązań. Uzgodniono formę przeniesienia praw majątkowych w zamian za część zaległości z tytułu podatku ( bieżące należności wpływają w ustawowych terminach)- pozostała część zaległości jest spłacana w miesięcznych ratach. Raty zostały ustalone począwszy od sierpnia 2005 r. i będą regulowane do stycznia 2006 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 25-01-2006 14:29:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 25-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 25-01-2006 14:29:33