Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXV/127/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2018 rok.

                                                          

Uchwała Nr XXV/127/17

Rady Gminy Bielice

z dnia 20 listopada 2017 r.

 

w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2018 rok.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 10 ust. 1 i 2 , art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M. P. z 2017 r., poz. 800) – Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3

 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Wilczyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY BIELICE W ROKU 2018

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Lp.

Masa całkowita w tonach

   Wiek pojazdu w latach

    Stawka podatku w złotych

 

1.

 

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

   do 5 włącznie

676,00

   powyżej 5 do 10 włącznie

702,00

   powyżej 10

728,00

 

2.

 

powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie

   do 5 włącznie

1.157,00

   powyżej 5 do 10 włącznie

1.183,00

   powyżej 10

1.222,00

 

3.

 

powyżej 9,0 t i poniżej 12 t

   do 5 włącznie

1.404,00

   powyżej 5 do 10 włącznie

1.430,00

   powyżej 10

1.456,00

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem

pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym

za równoważne

inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

DWIE  OSIE

12

13

1.287,00

1.352,00

13

14

1.352,00

1.482,00

14

15

1.417,00

1.547,00

15

 

1.482,00

1.703,00

TRZY  OSIE

12

17

1.482,00

1.625,00

17

19

1.547,00

1.690,00

19

21

1.625,00

1.755,00

21

23

1.690,00

1.820,00

23

25

1.755,00

2.132,00

25

 

1.820,00

2.132,00

CZTERY  OSIE I WIĘCEJ

12

25

1.755,00

1.885,00

25

27

1.820,00

1.963,00

27

29

1.885,00

2.236,00

29

31

2.236,00

2.958,00

31

 

2.236,00

2.958,00

 

 

 

 

ZAŁACZNIK Nr 3

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony              i poniżej 12 ton

Lp.

Masa całkowita w tonach

Wiek pojazdu w latach

Stawka podatku w złotych

 

1.

 

od 3,5 t do 5,5 t włącznie 

do 5 włącznie

676,00

powyżej 5 do 10 włącznie

741,00

powyżej 10

806,00

 

2.

 

powyżej 5,5 t do 9,0 t

do 5 włącznie

949,00

powyżej 5 do 10 włącznie

1.014,00

powyżej 10

1.079,00

 

3.

 

powyżej 9,0 t i poniżej 12 t

do 5 włącznie

1.222,00

powyżej 5 do 10 włącznie

1.287,00

powyżej 10

1.352,00

   

ZAŁĄCZNIK nr 4

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych  przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa

ciągnik balastowy + przyczepa  (w tonach)

 

Stawka podatku w złotych

                                             nie mniej niż

                                                        mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem  pneumatycznym lub

z zawieszeniem uznanym

za równoważne

 

 

inne systemy zawieszenia

osi  jezdnych

DWIE  OSIE

12

18

1.352,00

1.755,00

18

25

1.482,00

1.885,00

25

31

1.625,00

2.028,00

31

 

1.700,00

2.291,00

TRZY  OSIE I WIĘCEJ

12

40

1.690,00

2.291,00

40

 

2.327,00

2.964,00

         

      

ZAŁĄCZNIK Nr 5

 Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7,0 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Lp.

Masa całkowita w tonach

Wiek pojazdu w latach

Stawka podatku w złotych

 

1.

 

od 7 t  do  9 t  włącznie

do 5 włącznie

260,00

powyżej 5 do 10 włącznie

273,00

powyżej 10

299,00

 

2.

 

powyżej 9 t  i  poniżej 12 t

do 5 włącznie

299,00

powyżej 5 do 10 włącznie

338,00

powyżej 10

403,00

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 6

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd

silnikowy  (w tonach)

 

 

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub

z zawieszeniem uznanym

za równoważne

 

 

inne systemy

zawieszenia

osi jezdnych

JEDNA  OŚ

12

18

403,00

403,00

18

25

468,00

676,00

25

 

546,00

806,00

DWIE  OSIE

12

28

806,00

949,00

28

33

949,00

1.144,00

33

38

1.482,00

1.742,00

38

 

1.885,00

2.301,00

TRZY  OSIE  I  WIĘCEJ

12

38

949,00

1.274,00

38

 

1.274,00

1.729,00

 

                                                                                                                     

 

ZAŁĄCZNIK Nr 7                                                       

                                                                                                                                          Stawki podatku dla autobusów w zależności od ilości miejsc do siedzenia

 

 

Lp.

 

Ilość  miejsc do siedzenia

 

Stawki  podatku w złotych

1.

mniejsza niż 30

1.079,00

2.

równa lub wyższa niż 30

1.638,00

                                            

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 22-11-2017 15:05:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominika Masternak 22-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-11-2017 15:05:48