Uchwały Rady Gminy Bielice za 2017 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXV/121/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 2017-11-22 14:31:02
Uchwała Nr XXV/122/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025. 2017-11-22 14:52:34
Uchwała Nr XXV/123/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r." 2017-11-22 15:30:59
Uchwała Nr XXV/125/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice. 2017-11-22 15:02:03
Uchwała Nr XXV/126/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2018. 2017-11-22 15:03:43
Uchwała Nr XXV/127/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2018 rok. 2017-11-22 15:05:48
Uchwała Nr XXV/128/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2018 roku 2017-11-22 14:56:08
Uchwała Nr XXV/129/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/36/15 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2015 r.w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej Nr 3 przebiegającej przez teren Gminy Bielice kategorii drogi gminnej. 2017-11-22 14:54:15