Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice

                                              Z A W I A D O M I E N I E

 

  Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXV sesję Rady Gminy Bielice na dzień 20 listopada 2017 roku /poniedziałek / na godz.10.00.
Miejsce sesji : świetlica wiejska w Nowym Chrapowie.

Porządek sesji przedstawia się następująco :
1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice.
3.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na ostatniej sesji  Rady Gminy Bielice do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

6. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych w 2017 roku.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bielice na lata 2017-2023.

9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025.

10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”

11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Pawła II w Bielicach.

12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice.

13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2018.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2018 rok.

15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/36/15 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej Nr 3 przebiegającej przez teren Gminy Bielice kategorii drogi gminnej.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                Piotr Wilczyński

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 13-11-2017 14:41:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alina Pluta 13-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 13-11-2017 14:41:17