Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Pawła II w Bielicach

                                                                                                                           - PROJEKT –

 

UCHWAŁA NR         /      /2017

RADY GMINY BIELICE

z dnia ……….. 2017 r.

 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową z oddziałami przedszkolnymi  im. Jana Pawła II w Bielicach.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 191 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 949), Rada Gminy Bielice  uchwala, co następuje:

 

§ 1. Stwierdza się przekształcenie Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach , ul. Jana Pawła II 33 A, 74- 202 Bielice  w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa i dotychczasowe Gimnazjum w ośmioletnią Szkołę Podstawową z oddziałami przedszkolnymi  im. Jana Pawła II w Bielicach, ul. Jana Pawła II 33A , 74-202 Bielice.

 

§ 2. Przekształcenie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, następuje z dniem1 września 2017r.

 

§ 3. Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi  im. Jana Pawła II w Bielicach w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

Na podstawie art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 949) z dniem 1 września 2017 r. Zespół Publicznych Szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową.

Zgodnie z art. 191 ust. 2 ww. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach, ul. Jana Pawła II 33A, 74-202 Bielice w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bielicach i dotychczasowe Gimnazjum w ośmioletnią Szkołą Podstawową z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Pawła II w Bielicach , ul. Jana Pawła II 33A , 74-202 Bielice.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 13-11-2017 14:27:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paula Ziemiańska 13-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 13-11-2017 14:28:14