Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Wójta Gminy Bielice w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

W.120.37.2017                                  

ZARZĄDZENIE Nr  37/2017

Wójta Gminy Bielice
z dnia
  14 września 2017 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy
Gminy
Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 201
8.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                  z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/215/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Bielice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1.Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bielice na 2018 rok stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Konsultacje będą odbywały się w formie pisemnej i elektronicznej od dnia 14 września 2017 r. do dnia 05 października 2017 r.

 

§ 3. Projekt Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bielice na rok 2018 zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy Bielice - www.bielice.com.pl oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

§ 4. Opinie dotyczące projektu należy przedstawić za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5. Wypełnione formularze należy składać w terminie określonym w § 2 zarządzenia w Urzędzie Gminy Bielice, przesyłać drogą listowną na adres: Urząd Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@bielice.com.pl.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 14-09-2017 14:10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paula Ziemiańska 14-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 14-09-2017 14:10:29