Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o terminie sesji

Z A W I A D O M I E N I E


Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Bielice na dzień 14 września 2017 roku /czwartek / na godz.10.00.
Miejsce sesji : sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.
Porządek sesji przedstawia się następująco :
1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice.
3.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

4. Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2016 roku i I półroczu 2017 roku.

5. Informacja Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Pyrzycach na temat ochrony przeciwpożarowej za rok 2016 i I półrocze 2017 roku.

6. Sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju za rok 2016.

7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym.

8.Sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na ostatniej sesji  Rady Gminy Bielice do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
9.Interpelacje i zapytania radnych.

10. Informacja Wójta Gminy Bielice o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielice za I półrocze 2017 roku.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r.

12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032.

13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice.

14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/48/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bielice/Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 3, poz.55./.

15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bielice na lata 2017 – 2023.

16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025.

17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Babinie, Bielicach, Nowych Liniach i Parsowie.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Wilczyński

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 07-09-2017 11:48:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 07-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 07-09-2017 11:48:29