Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt

Uchwała Nr...../2017

Rady Gminy Bielice

z dnia 23 czerwca 2017 roku

 

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Na podstawie 18 ust. 1 w zawiązku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§1. Zatwierdza się do realizacji przez Gminę Bielice projekt w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych, pn. Wsparcie Zespołu Szkół w Bielicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS „Pyrzyce+”

§2. Przystępuje się do realizacji zatwierdzonego projektu od dnia 01.12.2017r. do dnia 30.06.2021 r.

§3. Wartość projektu wyniesie  499 932,34 PLN z czego przyznana kwota dofinansowania to  424 932,34 PLN oraz wkład własny z budżetu gminy 75 000,00 PLN.

§4. Realizację wyżej wymienionego projektu powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

W ramach podpisanego Kontraktu Samorządowego w dniu 02 czerwca 2016 roku pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego a jednostkami samorządu terytorialnego takimi jak Powiat Pyrzycki, Gmina Banie, Gmina Bielice, Gmina Lipiany, Gmina Kozielice, Gmina Przelewice, Gmina Pyrzyce oraz Gmina Warnice został złożony wniosek o dofinansowanie projektu priorytetowego pod tytułem „Wsparcie Zespołu Szkół w Bielicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS "Pyrzyce+"”.

W/w projekt jest skierowany do 180 dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum. W projekcie zrealizowane zostaną następujące działania:

1.Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych 2.Uatrakcyjnienie zajęć specjalistycznych poprzez nowoczesne pomoce dydaktyczne 3.Wyposażenie pracowni szkolnych dla przedmiotów ścisłych w gimnazjum 4. Efektywne wykorzystanie narzędzi TIK (Technologii Informacyjno – Komunikacyjnej) w praktyce szkolnej. Dla rodziców i opiekunów dzieci zostaną zorganizowane bezkosztowo warsztaty z zakresu umiejętności komunikacyjnych m.in. jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami, jak zachęcić dziecko do współpracy, zamiast stosowania kar zachęcanie do samodzielności.

 Wartość projektu wynosi 499 932,34 zł, z czego przyznana kwota dofinansowania wynosi 424 932,34 zł oraz wkład własny z budżetu gminy stanowić będzie kwota 75 000,00 zł.

Na sumę wartości wkładu własnego z budżetu gminy  zalicza się  koszt przywozów na zajęcia i odwozów z zajęć uczestników projektu (wkład własny 50 331,46 zł) oraz wyposażenie pracowni w sprzęt i wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (wkład własny 24 668,54 zł).

Data przystąpienia Gminy Bielice do realizacji projektu 01.12.2017 r. Data zakończenia realizacji projektu 30.06.2021 r.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 14-06-2017 13:21:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paula Ziemiańska 14-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 14-06-2017 13:21:37