Akty prawa miejscowego 2017 r.

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

1.

Uchwała Nr XIX/91/16 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.
  Dz. Urz. Woj. Zach. z 23 stycznia 2017 r. poz. 400
2. Uchwała Nr XIX/88/16 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2017 Dz. Urz. Woj. Zach. z 24 stycznia 2017 r. poz. 422
3. Uchwała Nr XXI/99/17 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z 5 kwietnia 2017 r. poz. 1405
4. Uchwała Nr XXI/101/17 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe Dz. Urz. Woj. Zach. z 21 kwietnia 2017 r. poz. 1728
5. Uchwała Nr XXI/103/17 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice. Dz. Urz. Woj. Zach. z 21 kwietnia 2017 r. poz. 1727
6. Uchwała Nr XXI/102/2017 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielice Dz. Urz. Woj. Zach. z 21 kwietnia 2017 r. poz. 1742
7. Uchwała Nr XXII/104/17 Rady Gminy Bielice z dnia 14 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/101/17 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe Dz. Urz. Woj. Zach. z 21 kwietnia 2017 r. poz. 1729
8. Uchwała Nr XXII/105/17 Rady Gminy Bielice z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej dla której Gmina Bielice jest organem prowadzącym Dz. Urz. Woj. Zach. z 21 kwietnia 2017 r. poz. 1730
9. Uchwała Nr XXII/106/17 Rady Gminy Bielice z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Bielice Dz. Urz. Woj. Zach. z 21 kwietnia 2017 r. poz. 1731
10. Uchwała Nr XXIII/109/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z 4 lipca 2017 r. poz. 2933
11. Uchwała Nr XXIII/112/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice Dz. Urz. Woj. Zach. z 27 września 2017 r. poz. 3852
12. Uchwała Nr XXIV/118/17 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice. Dz. Urz. Woj. Zach. z 27 września 2017 r. poz. 3853
13. Uchwała Nr XXIV/116/17 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z 4 października 2017 r. poz. 3962
14. Uchwała Nr XXIV/119/17 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/48/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bielice  Dz. Urz. Woj. Zach. z 27 września 2017 r. poz. 3854
15. Uchwała Nr XXV/126/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2018 Dz. Urz. Woj. Zach. z 30 listopada 2017 r. poz. 4917
16.

Uchwała Nr XXV/127/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2018 rok

Dz. Urz. Woj. Zach. z 30 listopada 2017 r. poz. 4918
17.

Uchwała Nr XXV/128/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2018 roku

Dz. Urz. Woj. Zach. z 30 listopada 2017 r. poz. 4919

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 06-04-2017 11:24:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 06-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 04-12-2017 09:37:16