Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIII/129/05 Rady Gminy Bielice z dnia 25 maja 2005r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na t


UCHWAŁA Nr XXIII/129/05

Rady Gminy Bielice

z dnia 25 maja 2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/123/05 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2005r. wprowadza się następujące zmiany:

1/. § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13 Wysokość stypendium przyznana uczniowi uzależniona jest od dochodu według następujących kryteriów:

1.jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz. 593 z późn.zm.), stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 101% do 120% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

2. jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 50% do 100%kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz. 593 z późn.zm.), stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 80% do 100% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

3. maksymalna wysokość stypendium stanowi 120% kwoty określonej w art. 6, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 21-07-2005 09:36:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 21-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 21-07-2005 09:36:08