Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  za rok 2016. 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  za rok 2016.    

                                                                                     

    Realizując ustawowy obowiązek wynikający  z  art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 tekst jednolity) przedkładam Radzie Gminy Bielice sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2016”. W myśl ww przepisu, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

 

Roczny Program Współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016 przyjęty został przez Radę Gminy Bielice Uchwałą Nr X/51/15 w dniu 19 listopada  2015 roku.

1. Celami szczegółowymi Programu było:

 

? podniesienie jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy poprzez zwiększenie aktywności organizacji,

? wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,

? zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych gminy poprzez włączenie do ich realizacji organizacji pozarządowych,

? zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

? otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych,

? popieranie postaw pro-obywatelskich, przede wszystkim wolontariatu.

Istotną częścią współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi było wsparcie organizacyjno-techniczne przy prowadzonych przedsięwzięciach np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów użyteczności publicznej i sprzętu.

W budżecie gminy Bielice zabezpieczono kwotę 3.000 zł. – na rok 2016.

Stowarzyszenia działające na terenie gminy Bielice nie występowały z wnioskami o dofinansowanie, ani też z propozycją przeprowadzenia zadania publicznego na rzecz społeczności gminnej w ramach otwartego konkursu ofert. 

2. Urząd Gminy Bielice przygotował i przedstawił do konsultacji społecznych projekt Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

-/ Termin konsultacji społecznych wyznaczono  od 22.10.2015 do 4 listopada 2015 r.

-/ Informacja o konsultacjach społecznych została umieszczona na stronie www.bielice.com.pl

-/ Program był także udostępniony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bielice oraz u pracownika na stanowisku merytorycznym.

-/ Opinie i uwagi można było  składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Bielice lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@bielice.com.pl  ewentualnie  pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego celu formularzu pobranym ze strony urzędu,

-/ W w/w okresie nie zgłoszono uwag dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 22-03-2017 13:12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Mocarski 22-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-03-2017 13:12:06