Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie

                                                                          Z A W I A D O M I E N I E


  Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXI sesję Rady Gminy Bielice na dzień 29 marca 2017 roku/środa/ na godz.10.00.
Miejsce sesji :  sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.
Porządek sesji przedstawia się następująco :
1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 
2.Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy Bielice.
3.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za rok 2016 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2017.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2017.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2017 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.

8.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od XX sesji Rady Gminy Bielice do dzisiejszej sesji.
9.Sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na dwóch ostatnich sesjach  Rady Gminy Bielice do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały  w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. 
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały  w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2018 rok.

13.  Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

 i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

14.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

 w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielice.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
16.Wolne wnioski i zapytania. 
17. Zamknięcie sesji.
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                  Piotr Wilczyński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 22-03-2017 12:55:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 22-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-03-2017 12:55:19