Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W.0050.2017 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument W.0050.1.2017 Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2017 r. 2017-04-25 08:57:20
dokument W.0050.2.2017 Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia terminarza przekazywania akt przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy Bielice do Archiwum Zakładowego 2017-04-25 09:03:13
dokument W.0050.3.2017 Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku 2017-04-04 13:49:31
dokument W.0050.4.2017 Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania i realizacji kampanii pt. "Przemoc Boli" na terenie Gminy Bielice w okresie od 04 kwietnia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. 2017-04-25 09:05:54
dokument W.0050.5.2017 Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2017 roku z zakresu podejmowania działań na rzezcz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych 2017-04-19 08:08:48
dokument W.0050.6.2017 Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bielice 2017-06-21 13:29:11
dokument W.0050.7.2017 Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Bielicach 2018-01-02 12:33:59
dokument W.0050.7a.2017 Zarządzenie Nr 7a/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia konkursu gminnego z okazji obchodów "Święta Plonów - Stare Chrapowo 2017 R 2017-06-21 13:31:24
dokument W.0050.8.2017 Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Bielice, kierownika jednostki organizacyjnej na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2018-01-02 12:40:35
dokument W.0050.9.2017 Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bielice 2018-01-02 12:43:02
dokument W.0050.11.2017 Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-01-02 12:45:58
dokument W.0050.12.2017 Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chabówko, gmina Bielice" 2018-01-02 12:53:48
dokument W.0050.14.2017 Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany terminu oraz regulaminu i powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu gminnego "Najładniejszy Wieniec" 2018-01-02 12:55:40
dokument W.0050.15.2017 Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 października 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji zadania związanego z rozwojem sieci gazowej na terenie Gminy Bielice 2018-01-02 12:58:09
dokument W.0050.16.2017 Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Bielice, Gminnej Biblioteki Publicznej za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r. 2018-01-02 13:00:17
dokument W.0050.17.2017 Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy 2018-01-02 13:01:23
dokument W.0050.18.2017 Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bielice 2018-01-02 13:02:59