Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIX/113/04 Rady Gminy Bielice z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok


UCHWAŁA Nr XIX/113/04

Rady Gminy Bielice

z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2004 rok

N podstawie art.18 ust.2 kpt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1.

Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę

1.Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy

(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł

38.919,23 zł

38.919,23 zł

38.919,23 zł

38.919,23 zł

§ 2.

Zwiększyć wydatki budżetu Gminy o kwotę

1.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 Zakup usług pozostałych

2.Dział 757 Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów

wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

3.Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- sala gimnastyczna

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4300 Zakup usług pozostałych

48.169,23 zł

3.200 zł

3.200 zł

3.200 zł

50 zł

50 zł

50 zł

44.919,23 zł

38.919,23 zł

38.919,23 zł

38.919,23 zł

6.000 zł

6.000 zł

§ 3.

Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę

1.Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

9.250 zł

9.250 zł

9.250 zł

2.250 zł

7.000 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały

Rady Gminy Bielice Nr XIX/113/04

z dnia 30 grudnia 2004r.

Zwiększenia budżetu gminy dokonano na podstawie:

  1. Przekazania dotacji zgodnie z umową nr 4/02/543 na dofinansowanie przedsięwzięcia

inwestycyjnego ze środków Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu na kwotę 38.919,23 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 15-02-2005 14:32:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 15-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 15-02-2005 14:32:15