Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIX/111/04 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie wysokości stawek za zjęcie pasa drogowego


UCHWAŁA Nr XIX/111/04

Rady Gminy Bielice

z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 142,poz.1591;z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz. 558, Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806; z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004r.Nr 102,poz.1055,Nr 116, poz.1230 w związku z art.40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204,poz.2086)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

dotyczące:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym ,

 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 1. umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

oraz reklam,

 1. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż

wymienione w pkt.1-3.

§2,1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych,

o którym mowa w §1 pkt i 4,ustala się następujące stawki opłat za

każdy dzień zajęcia :

 1. przy zajęciu jezdni do 20% szerokości ………………-1,00zł;

 2. przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości -2,50zł;

 3. przy zajęciu jezdni powyżej 50% szer. do jej całkowitego zajęcia

- 4,00zł.

2.Zajecie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane

jako zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień .

3. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 traktowane jest

jak zajęcie 1m2 pasa drogowego.

§3.1. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, w celu o którym mowa

w §1 pkt 2 ustala się następujące stawki opłat rocznych, jeżeli zajęcie

obejmuje:

 1. jezdnię -40,00 zł

 2. pozostałe elementy pasa drogowego na obszarze zabudowanym

-20,00 zł.

3. pozostałe elementy pasa drogowego poza obszarem zabudowanym

-10,00 zł.

4. drogowy obiekt Inżynieryjny - 80,00 zł.

2.Opłata ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa

drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za

zajęcie 1m2.

§4.1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa

w §1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni :

 1. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub

usługowego :

- na terenie zabudowanym - 0,25zł,

- usytuowanego poza terenem zabudowanym - 0,15zł,

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,30 zł

3) reklamy - 1,00zł.

 1. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 15-02-2005 14:31:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 15-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 15-02-2005 14:31:32