Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XV/78/16 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/66/16 Rady Gminy Bielice z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Bielice długoterminowej pożyczki z budżetu państwa

 

UCHWAŁA NR XV/78/16

RADY GMINY BIELICE

       z dnia 22 czerwca 2016 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/66/16 Rady Gminy Bielice z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Bielice długoterminowej pożyczki z budżetu państwa

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885 z późn. zm.),Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. W uchwale nr XII/66/16 Rady Gminy Bielice z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Bielice długoterminowej pożyczki z budżetu państwa, §2 otrzymuje brzmienie:

 

„Źródłem spłaty pożyczki będą dochody własne budżetu Gminy Bielice w latach 2017-2032.”

 

 

§ 2. W uchwale nr XII/66/16 Rady Gminy Bielice z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Bielice długoterminowej pożyczki z budżetu państwa, §3 otrzymuje brzmienie:

 

„Zabezpieczenie spłaty pożyczki, o której mowa w §1 stanowić będą weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową.”

 

§ 3. Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/66/16 Rady Gminy Bielice z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Bielice długoterminowej pożyczki z budżetu państwa otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Piotr Wilczyński

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XV/78/16

RADY GMINY BIELICE

z dnia 22 czerwca 2016 roku

 

 

 

Prognozowany harmonogram spłaty pożyczki z budżetu państwa

 

lata

rata kapitałowa
w danym roku

szacunkowe odsetki
w danym roku

łączne koszty spłaty
 i obsługi pożyczki
w danym roku
(raty + odsetki)

kwota pożyczki pozostająca do spłaty

 

9 839 190 zł

2016

 

 

 

  9 839 190 zł

2017

        100 000 zł

    293 676 zł

       393 676 zł

  9 739 190 zł

2018

        100 000 zł

    290 676 zł

       390 676 zł

  9 639 190 zł

2019

          50 000 zł

    288 426 zł

       338 426 zł

  9 589 190 zł

2020

        150 000 zł

    285 426 zł

       435 426 zł

  9 439 190 zł

2021

        200 000 zł

    280 176 zł

       480 176 zł

  9 239 190 zł

2022

        200 000 zł

    274 176 zł

       474 176 zł

  9 039 190 zł

2023

        300 000 zł

    266 676 zł

       566 676 zł

  8 739 190 zł

2024

        400 000 zł

    256 176 zł

       656 176 zł

  8 339 190 zł

2025

        450 000 zł

    243 426 zł

       693 426 zł

  7 889 190 zł

2026

        550 000 zł

    228 426 zł

       778 426 zł

  7 339 190 zł

2027

        550 000 zł

    211 926 zł

       761 926 zł

  6 789 190 zł

2028

     1 200 000 zł

    185 676 zł

    1 385 676 zł

  5 589 190 zł

2029

     1 300 000 zł

    148 176 zł

    1 448 176 zł

  4 289 190 zł

2030

     1 400 000 zł

    107 676 zł

    1 507 676 zł

  2 889 190 zł

2031

     1 500 000 zł

      64 176 zł

    1 564 176 zł

  1 389 190 zł

2032

     1 389 190 zł

      17 838 zł

    1 407 028 zł

              -   zł

 

9 839 190 zł

3 442 728 zł

13 281 918 zł

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 28-06-2016 08:53:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 28-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 28-06-2016 08:53:33