Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice

                                                                                                                                                       PROJEKT

Uchwała Nr .........................

Rady Gminy Bielice

z dnia ............................

 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice.

 

 

            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r.,poz.1515 z późn.zm.), art. 42 ust.7 pkt  3  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)  Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych i opiekuńczych dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych przez Gminę Bielice według niżej określonych norm - pedagog,  psycholog szkolny, logopeda – 25 godzin.

§ 2. Godziny realizowane powyżej pensum ustalonego na podstawie § 1 niniejszej uchwały są godzinami ponadwymiarowymi zgodnie z art. 35 ust. 2 – Karty Nauczyciela.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w art. 42, ust. 7 pkt 3 nakłada na organ prowadzący szkoły m.in. obowiązek określenia w drodze uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 17-03-2016 14:59:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 17-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 17-03-2016 14:59:09