Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych gminy Bielice.

 

 

 

                                                                                                                                               PROJEKT

 

                              UCHWAŁA Nr ……………………………

Rady Gminy Bielice

 z dnia 24 marca 2016 r.

 

 

w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych gminy Bielice.

 

 

   Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236, z późn. zm.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Uchwala się następujące opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych gminy Bielice:

       1) za plac pod grób ziemny lub murowany:

         a) pojedynczy - 200,00 zł;

         b) podwójny - 300,00 zł;

         c) dziecka do 10 lat - 100,00 zł;

      2) za przedłużenie na kolejne 20 lat praw do grobu ziemnego lub murowanego:

         a) pojedynczy - 200,00 zł;

         b) podwójny - 300,00 zł;

         c) dziecka do 10 lat - 100,00 zł;

     3) za prawo wjazdu na teren cmentarza pojazdem należącym do osoby fizycznej lub podmiotu świadczącego wszelkiego rodzaju usługi (z wyłączeniem firm pogrzebowych w związku z przeprowadzaniem pogrzebu, policji, pogotowia ratunkowego, inspekcji sanitarnej)    - 50,00 zł; 

  4)  Opłat określonych w ust. 1 pkt 1,  dokonuje się jednorazowo na okres 20 lat.

  5) Pochówki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach są zwolnione z opłaty za plac pod grób na cmentarzach komunalnych.

§ 2. Jeżeli z odrębnych przepisów prawa wynika, że usługi o których mowa w § 1 ust. 1 są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, do opłat za te usługi dolicza się należny obowiązujący podatek VAT.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVI/88/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Bielice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

Uzasadnienie

   Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Rada Gminy ustala wysokość cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Obecnie obowiązujące opłaty wprowadzone Uchwałą Nr XVI/88/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Bielice są zbyt niskie w stosunku do kosztów ponoszonych przez gminę Bielice.

/Obecnie obowiązujące opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Bielice:

1/ za miejsce pod grób dziecka do 12 lat - 40 zł

2/ za miejsce pod grób pojedynczy - 90 zł

3/ za miejsce pod grób podwójny - 150zł

4/ za miejsce pod grób pojedynczy murowany - 180 zł

5/ za miejsce pod grób podwójny murowany - 230 zł

6/ za wjazd na teren cmentarza/nie dotyczy służb porządkowych/ - 30 zł. /

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 17-03-2016 14:27:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 17-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 17-03-2016 14:27:31