Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bielice

Projekt

Uchwała Nr…. /…. /16

Rady Gminy Bielice

z dnia 24 marca 2016 r.

 

 

w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bielice.

 

 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Rada Gminy Bielice wyraża zgodę na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bielice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest opracowaniem strategicznym sporządzonym przez jednostki samorządu terytorialnego w celu osiągnięcia długofalowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenie nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważanego rozwoju.

Plany gospodarki niskoemisyjnej sporządzane są jako wypełnienie obowiązków wynikających ze zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Obowiązki te obejmują w szczególności redukcję emisji gazów cieplarnianych, redukcję zużycia energii, także wzrost udziału zużycia energii ze odnawialnych źródeł.

Dodatkowo potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej jest zgodna z polityka Polski i wynika z Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku.

Potrzeba sporządzenia i realizacji  Planu gospodarki niskoemisyjnej wypełnia obowiązki nałożone na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 z późn. zm.).

W związku z faktem, iż gospodarka niskoemisyjna jest jednym z kluczowych programów Unii Europejskiej i znacząca część funduszu dla samorządów w latach 2014-2020 będzie skierowana na realizację tego celu, koniecznym będzie posiadanie Planu gospodarki niskoemisyjnej.

Brak planu ograniczy możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE w latach 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 17-03-2016 14:21:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 17-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 17-03-2016 14:21:12