Akty prawa miejscowego 2016 r.

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

1.

Uchwała Nr XI/55/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2016

Dz. Urz. Woj. Zach. z 18 stycznia 2016 r.  poz. 364

2. Uchwała Nr XI/59/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z 14 stycznia 2016 r.  poz. 284
3. Uchwała Nr XI/57/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej dla jednostek budżetowych Gminy Bielice Dz. Urz. Woj. Zach. z 5 lutego 2016 r.  poz. 632
4. Uchwała Nr XI/63/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice Dz. Urz. Woj. Zach. z 5 lutego 2016 r.  poz. 633
5. Uchwała Nr XIII/68/16 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice Dz. Urz. Woj. Zach. z 27 kwietnia 2016 r. poz. 1724
6. Uchwała Nr XIII/69/16 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych gminy Bielice Dz. Urz. Woj. Zach. z 27 kwietnia 2016 r. poz. 1725
7. Uchwała Nr XIII/70/16 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Bielice Dz. Urz. Woj. Zach. z 27 kwietnia 2016 r. poz. 1726
8. Uchwała Nr XIII/71/16 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice Dz. Urz. Woj. Zach. z 27 kwietnia 2016 r. poz. 1727
9. Uchwała Nr XIV/74/16 Rady Gminy Bielice z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 czerwca 2016 r. poz. 2416
10. Uchwała Nr XVI/79/16 Rady Gminy Bielice z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z 5 października 2016 r. poz. 3674
11. Uchwała Nr XVII/81/16 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z 23 listopada 2016 r. poz. 4501
12. Uchwała Nr XVII/82/16 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2017 Dz. Urz. Woj. Zach. z 23 listopada 2016 r. poz. 4502
13. Uchwała Nr XVII/83/16 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2016 r.w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2017 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 23 listopada 2016 r. poz. 4503

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 26-01-2016 13:40:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 26-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 06-04-2017 11:30:21