Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W.0050.2016 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument W.0050.1.2016 Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2016 r. 2016-02-18 10:52:23
dokument W.0050.2.2016 Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin nielegalnej wycinki drzew w obrębie geodezyjnym Nowe Chrapowo 2016-02-18 10:55:50
dokument W.0050.3.2016 Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia terminarza przekazywania akt spraw ostatecznie załatwionych do Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Bielice 2016-02-18 10:57:29
dokument W.0050.4.2016 Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-04-14 09:23:07
dokument W.0050.5.2016 Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia postępowania w zakresie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2016-04-14 09:31:10
dokument W.0050.6.2016 Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia postępowania w zakresie świadczenia wychowawczego 2016-04-14 09:33:00
dokument W.0050.7.2016 Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia i realizacji kampanii pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" na terenie Gminy Bielice w okresie od 01.04.2016 r. do 15.12.2016 r. 2016-04-14 09:35:35
dokument W.0050.8.2016 Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia postępowania w zakresie świadczenia wychowawczego 2016-04-14 09:40:16
dokument W.0050.9.2016 Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie stałego dyżuru 2016-05-11 10:17:19
dokument W.0050.10.2016 Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie realizacji wytycznych starosty pyrzyckiego zawartych w Powiatowym Programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016-2020 2016-05-11 10:51:12
dokument W.0050.11.2016 Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dotyczących realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych 2016-05-11 10:55:37
dokument W.0050.12.2016 Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dotyczących postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2016-05-11 11:13:01
dokument W.0050.13.2016 Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice w sprawach o zasiłki dla opiekunów 2016-05-11 11:28:53
dokument W0050.14.2016 Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia konkursu gminnego z okazji obchodów Święta Plonów - Bielice 2016 2016-06-07 11:26:00
dokument W.0050.15.2016 Zarządzenie Nr 15/2016 Wojta Gminy Bielice z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice 2016-07-26 09:03:18
dokument W.0050.16.2016 Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-29 09:59:15
dokument W.0050.17.2016 Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji dokonującej czynności kontrolnych 2016-09-30 10:08:15
dokument W.0050.18.2016 Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji dokonującej czynności kontrolnych 2016-08-29 14:00:41
dokument W.0050.19.2016 Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursów gminnych organizowanych podczas "Swięta Plonów - Bielice 2016 " 2016-10-19 14:46:35
dokument W.0050.20.2016 Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 września 2016 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Bielice 2016-10-19 14:48:31
dokument W.0050.21.2016 Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych pracowników Urzędu Gminy w Bielicach dokonujących czynności kontrolnych 2017-03-16 14:45:43
dokument W.0050.22.2016 Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie obsługi konta platformy ePUAP założonego do obsługi Gminy Bielice i jej jednostek organizacyjnych oraz wyznaczenia Koordynatora dla Urzędu Gminy Bielice 2018-01-02 12:22:04
dokument W.0050.23.2016 Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Bielice 2017-12-12 11:51:03
dokument W.0050.24.2016 Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawę w 2017 r. oleju opałowego 2017-12-12 11:50:00