Uchwały Rady Gminy Bielice za 2015 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XI/55/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2016 2016-01-07 10:40:08
Uchwała Nr XI/56/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035 2016-01-07 10:42:53
Uchwała Nr XI/57/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej dla jednostek budżetowych Gminy Bielice 2016-01-07 11:21:33
Uchwała Nr XI/58/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-01-07 10:30:13
Uchwała Nr XI/59/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2016-01-07 11:23:54
Uchwała Nr XI/60/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych 2016-01-07 10:01:31
Uchwała Nr XI/61/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów 2016-01-07 10:33:16
Uchwała Nr XI/62/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice 2016-01-07 10:36:59
Uchwała Nr XI/63/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice 2016-01-07 10:14:08
Uchwała Nr XI/64/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2016 2016-01-07 10:18:40
Uchwała Nr XI/65/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2016 2016-01-07 10:08:20