Uchwały Rady Gminy Bielice za 2015 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA Nr IX/42/15 RADY GMINY BIELICE z dnia 30 października 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice. 2015-11-02 11:24:53
UCHWAŁA Nr IX/43/15 RADY GMINY BIELICE z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielice. 2015-11-02 11:25:48
UCHWAŁA NR IX/44/15 RADY GMINY BIELICE z dnia 30 października 2015 roku w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Bielice 2015-11-02 11:27:21
Uchwała Nr IX / 45 /15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2015-11-02 11:28:00
Uchwała Nr IX / 46 /15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2015-11-02 11:28:34
Uchwała Nr IX / 47/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2015-11-02 11:29:11
Uchwała Nr IX/48/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemcy   2015-11-02 11:29:46
UCHWAŁA Nr IX/49/15 R a d y G m i n y B i e l i c e z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika. 2015-11-02 11:31:50