Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Bielice

 

UCHWAŁA NR …/.../15

RADY GMINY BIELICE

z dnia … października 2015 roku

w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Bielice

 

Na podstawie art. 240a ust. 2 i art. 224 ust. 1 ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885 z późn. zm.),

 

Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się program postępowania naprawczego Gminy Bielice na lata 2015-2017, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR …/.../15

RADY GMINY BIELICE

z dnia … października 2015 roku

 

 

Uchwałą CCLXVIII.457.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
z dnia 29 września 2015 roku wydano opinię negatywną o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Bielice z powodu niespełnienia w latach 2015-2021 relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W związku z brakiem możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie uchwałą Nr XXII.203.2015 wezwało Gminę Bielice do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego  i przedłożenia tego programu celem zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Obecnie Gmina Bielice znajduje się w trudniej sytuacji finansowej. Trudna sytuacja finansowa Gminy Bielice zdeterminowana jest przede wszystkim bardzo wysokim poziomem zadłużenia, przewyższającym możliwości finansowe Gminy. W 2016 roku poziom przypadających do spłaty rat kapitałowych w stosunku do dochodów kształtuje się na poziomie ponad 30%. Zaciąganie zobowiązań w instytucjach poza bankowych doprowadziło do sytuacji, w której stan zadłużenia na koniec 2015 roku stanowić będzie 113% dochodów ogółem. W strukturze zobowiązań Gminy występują kredyty
i pożyczki oprocentowane na bardzo wysokim poziomie (6%-12%).

Obecne koszty obsługi zadłużenia przypadające do spłaty od 2016 roku i w latach kolejnych wpływają na niezachowanie relacji, spełniających wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) . W związku z pojawiającym się zagrożeniem realizacji zadań publicznych oraz w odpowiedzi na wezwanie skierowane ze strony Kolegium RIO przystąpiono do opracowania wskazanego dokumentu i przedłożono go do uchwalenia. 

Program postępowania naprawczego Gminy Bielice zawiera:

  1. analizę stanu finansów jednostki samorządu terytorialnego, w tym określenie przyczyn zagrożenia realizacji zadań publicznych;
  2. plan przedsięwzięć naprawczych, wraz z harmonogramem ich wprowadzania;
  3. przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych, wraz
    z określeniem sposobu ich obliczania.

Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli realizować i podjąć kolejne działania, co w dłuższej perspektywie przełoży się na polepszenie sytuacji ekonomicznej Gminy, uregulowanie kwestii zadłużenia, racjonalizację wydatków oraz usunięcie zagrożenia realizacji zadań publicznych. Przyjęcie programu postępowania naprawczego na lata 2015-2017 ma być formalnym rozpoczęciem procedury ubiegania się o pożyczkę z budżetu państwa, która ma przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej Gminy.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 program naprawczy.pdf (PDF, 2.MB) 2015-10-23 15:00:39 291 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 23-10-2015 15:00:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 23-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 23-10-2015 15:07:31