Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

                                                       

                                                     

 

                                                       Uchwała Nr …  / … /15              Projekt                        

                                                       Rady Gminy Bielice

                                                       z dnia  30 października  2015 r.

 

 

            zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. c i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.1318 z 2014 r. poz.379, poz.1072 z 2015 r. poz.1045 r.) oraz art. 89 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz.885 , poz.938, poz.1646 z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz.238, poz.532) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. W uchwale nr XXXVII/209/10  Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego wprowadza się  następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie” Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi z dochodów budżetu Gminy w terminie do 30.11.2027 roku.

2) § 3 otrzymuje brzmienie „ Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco i hipoteka umowna do kwoty 1.241.000,00 zł na nieruchomości położonej w miejscowości Bielice, zabudowanej obiektami oczyszczalni ścieków, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ2T/00031176/0 wraz z przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczenia ww. nieruchomości”.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 23-10-2015 14:59:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 23-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 23-10-2015 14:59:35