Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/88/04 z dnia 3 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych jako podstawy wyn


UCHWAŁA Nr XIII/88/04

Rady Gminy Bielice

z dnia 03 czerwca 2004r.

w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w

I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych jako podstawy wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Bielicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz.1055) oraz § 2 pkt. 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708, z 2001 r. Nr 34, poz. 393, z 2002 r. Nr 210, poz. 1785, z 2004 r. Nr 47, poz. 447) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.1. Ustala się wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w kwocie 450 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) dla pracowników Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach.

2. Ustala się wartość jednego punktu w kwocie 5 zł.

§2. Kwoty ustalone w §1 stanowią podstawę do sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach wykonującym funkcje pracodawcy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą

0x08 graphic
od 1 czerwca 2004 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 24-08-2004 12:01:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 24-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 24-08-2004 12:01:01