Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemcy

                                                                                                                                 projekt

Uchwała Nr         

Rady  Gminy  Bielice

z dnia ……………………… r.

 

 

 

 

w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemcy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z poń zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r.  poz. 518 z późń zm.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Wójta Gminy Bielice bonifikaty od ceny ustalonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego przy sprzedaży na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego w wysokości do 60% wartości.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Bielice.

 

  § 3. Traci moc § 5 Uchwały nr XXXIII/170/06 Rady Gminy Bielice z dnia        28 czerwca 2006r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych ich dotychczasowym najemcom oraz udzielenia bonifikaty przy ich sprzedaży.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Mając na uwadze, że uchwała Rady Gminy Bielice nr  XXXIII/170/06  z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych ich dotychczasowym najemcom oraz udzielenia bonifikaty przy ich sprzedaży, zawierająca postanowienia o charakterze generalnym, upoważniające Wójta do udzielenia bonifikaty przy sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego (§ 5 uchwały ), podjęta została przed dniem 7 stycznia 2010r., uznać należy, że nie stanowi ona podstawy do udzielenia bonifikaty przy sprzedaży konkretnego, oznaczonego lokalu. Tym samym, udzielenia bonifikaty może nastąpić na podstawie aktualnego brzmienia art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 23-10-2015 14:36:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 23-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 23-10-2015 14:36:29