Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy

                                                              Z A W I A D O M I E N I E

 

   Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję VIII sesję Rady Gminy Bielice na dzień 14 września 2015 roku/poniedziałek/ na godz.10.00.

Miejsce sesji :  sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Porządek sesji przedstawia się następująco :

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Bielice.

3.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

4.Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w roku 2014 i I półroczu 2015 roku na terenie gminy Bielice. 

5.Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bielice za rok 2014 i I półrocze 2015 roku.

 

6.Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice w zakresie  zaległości podatkowych za rok 2014:

 

  • ilość dłużników,
  • kwota zadłużenia,
  • umorzenia

podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty.

 

7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym.

8.Sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na ostatniej sesji Rady Gminy Bielice do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

9.Informacja Wójta Gminy Bielice o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielice za I półrocze 2015 r.

10.Interpelacje i zapytania radnych.

11.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.

12.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2015-2027.

13.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie  pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej Nr 3 przebiegającej przez teren Gminy Bielice kategorii drogi gminnej.

14.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie  nabycia działki Nr 135/7 w obrębie Chabowo wydzielonej na poszerzenie pasa drogi gminnej działka Nr 176.

15.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice.

16.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice. 

 17.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania „ Stypendium Wójta Gminy Bielice”.

 18.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławnika.

19.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20.Wolne wnioski i zapytania.

21.Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Wilczyński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 04-09-2015 14:23:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 04-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 04-09-2015 14:23:24