Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych działka nr 60/2, 60/3 i 60/4

I N F O R M A C J A

 

Wójta Gminy Bielice z dnia 20 lipca 2015 roku o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Bielice, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 60/2       o pow. 0,1804 ha,  nr 60/3 o pow. 0,2189 ha oraz nr 60/4 o pow. 0,1553 ha położonych w obrębie geodezyjnym Będgoszcz  Gm. Bielice

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108) Wójt Gminy Bielice podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17 lipca 2015 roku w Urzędzie Gminy Bielice odbyły się rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Bielice oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 60/2 o pow. 0,1804 ha, nr 60/3         o pow. 0,2189 ha  oraz nr 60/4  o pow. 0,1553 ha, obręb Będgoszcz  Gm. Bielice, dla których Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ2T/00006099/2.

Cena wywoławcza działki nr 60/2 wynosiła: 41 139,00 złotych + VAT 23%

Cena wywoławcza działki nr 60/3 wynosiła: 47 422,00 złotych + VAT 23%

Cena wywoławcza działki nr 60/4 wynosiła: 33 211,00 złotych + VAT 23%

Rokowania odbyły się ze skutkiem negatywnym – brak oferentów.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 20-07-2015 13:12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 20-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 20-07-2015 13:12:18