Akty prawa miejscowego 2015 r.

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

1.

Uchwała Nr IV/13/15 Rady Gminy Bielice z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2015.

 Dz. Urz. Woj. Zach. z 06 marca 2015 r.  poz. 710

2. Uchwała Nr III/7/14 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z 14 stycznia 2015 r.  poz. 150
3. Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grundnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2015. Dz. Urz. Woj. Zach. z 19 stycznia 2015 r.  poz. 223
4. Uchwala Nr IV/15/15 Rady Gminy Bielice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Dz. Urz. Woj. Zach. z 30 marca 2015 r.  poz. 1074
5. Uchwała Nr V/19/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice. Dz. Urz. Woj. Zach. z 07 maja 2015 r.  poz. 1724
6. Uchwała Nr VI/22/15 Rady Gminy Bielice z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 czerwca  2015 r.  poz. 2374
7. Uchwała Nr VI/24/15 Rady Gminy Bielice z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w gminie Bielice. Dz. Urz. Woj. Zach. z 01 czerwca 2015 r.  poz. 2375
8. Uchwała Nr VII/31/15 Rady Gminy Bielice z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice Dz. Urz. Woj. Zach. z 17 lipca 2015 r.  poz. 2864
9. Uchwała Nr VII/33/15 Rady Gminy Bielice z dnia 16 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice Dz. Urz. Woj. Zach. z 17 lipca 2015 r.  poz. 2865
10. Uchwała Nr VIII/34/15 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2015 r. wsprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z 23 września 2015 r.  poz. 3566
11. Uchwała Nr VIII/36/15 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej Nr 3 przebiegającej przez teren Gminy Bielice kategorii drogi gminnej Dz. Urz. Woj. Zach. z 14 października 2015 r.  poz. 3928
12. Uchwała Nr VIII/40/15 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania "Stypendium Wójta Gminy Bielice" Dz. Urz. Woj. Zach. z 14 października 2015 r.  poz. 3929
13. Uchwała Nr IX/48/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemcy Dz. Urz. Woj. Zach. z 07 grudnia 2015 r.  poz. 5133
14. Uchwała Nr IX/42/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice Dz. Urz. Woj. Zach. z 07 grudnia 2015 r.  poz. 5131
15. Uchwała Nr IX/43/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielice  Dz. Urz. Woj. Zach. z 07 grudnia 2015 r.  poz. 5132
16. Uchwała Nr X/54/15 Rady Gminy Bielice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2016 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z 01 grudnia 2015 r.  poz. 4867
17. Uchwała Nr X/53/15 Rady Gminy Bielice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych Dz. Urz. Woj. Zach. z 19 listopada 2015 r.  poz. 4831
18. Uchwała Nr X/52/15 Rady Gminy Bielice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2016 Dz. Urz. Woj. Zach. z 01 grudnia 2015 r.  poz. 4830

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 13-07-2015 13:55:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 13-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 26-01-2016 14:06:34