Uchwały Rady Gminy Bielice za 2015 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr VI/21/15 Rady Gminy Bielice z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Stare Chrapowo i Linie w gminie Bielice 2015-06-11 15:06:40
Uchwała Nr VI/22/2015 Rady Gminy Bielice z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-06-09 09:38:57
Uchwała Nr VI/23/2015 Rady Gminy Bielice z dnia 01 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 2015-06-09 09:41:39
Uchwała Nr VI/24/2015 Rady Gminy Bielice z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w gminie Bielice 2015-06-09 09:57:39
Uchwała Nr VI/25/2015 Rady Gminy Bielice z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie wystąpienia Gminy Bielice ze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "DIROW"- Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich 2015-06-09 09:42:28
Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy Bielice z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia ?WIR? ? Wiejska Inicjatywa Rozwoju. 2015-06-09 09:43:56
Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy Bielice z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Bielice na potrzeby realizacji projektu System Informacji Lokalnej SIL 24 przez Centrum Kształcenia i Usług Sp. z o. o. z Oświęcimia. 2015-06-09 09:44:44
Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Gminy Bielice z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia kierunków działań Wójta w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Bielice. 2015-06-09 09:45:28